Nezařazené

Energetická hospodárnosť

O energetickom certifikáte možno hovoriť ako o doklade či dokumente, ktorý hovorí o energetických vlastnostiach budovy, ku ktorej bol zhotovený. Pomenúva jeho kvalitatívne vlastnosti. Odborník, respektíve človek, ktorý sa vyzná v tejto oblasti energetickej certifikácie budov, vie vďaka tomuto dokumentu vyčítať energetickú hospodárnosť budovy a či ju táto budova spĺňa, nespĺňa, prípadne ako ďaleko je od splnenia minimálnych požiadaviek energetickej hospodárnosti. Energetický certifikát sa vzťahuje ako na rodinné domy, tak i na sídla firiem a spoločností.

energie

Pri klasických bytových a rodinných domov sa rieši obvodový plášť, materiál, z ktorého bol vyrobený a či je domácnosť dostatočne zateplená a podobne. V prípade firiem sa posudzuje predovšetkým osvetlenie a vzduchotechnika. Tento energetický certifikát v konečnom dôsledku posudzuje úroveň energetického hospodárstva danej budovy a tento výsledok popíše triedou na stupnici A – G. Trieda A je najlepšia, teda energetická hospodárnosť budovy je veľmi dobrá a trieda G je tá najhoršia, teda energetická hospodárnosť budovy je skutočne v žalostnom stave. Objektívnym ohodnotením energetickej hospodárnosti je práve spomínaný energetický certifikát.

budova

Absencia tohto dokumentu má za dôsledok to, že stavbu nie je možné predať ani prenajať. Vlastnenie tohto certifikátu je povinnosť, ktorej sa v dnešnej dobe nevyhne ani jeden majiteľ rodinného, bytového domu či akejkoľvek budovy. Stručne povedané, energeticky certifikát sa zameriava na využitie energií v konkrétnom objekte, a to potreby energií na ohrev vody, vykurovanie, osvetlenie, prípadnú klimatizáciu a podobne. Táto certifikácia vstúpila do zákona od prvého januára roku 2008 a pretrváva do dnes. Upravuje ju zákon 555/2005 Z.z.. Viac informácií sa môžete dozvedieť na odkaze energetický certifikát Prešov.